Üye Girişi
ATB BİLGİ PANELİ
Mobil Linkler
ETKİNLİK TAKVİMİ
BORSAVİZYON
Borsavizyon Dergisi
ANKET
HUBUBAT TEK. LABORATUVAR MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ANKETİ
Ankete Katıl
ÜYE MEMNUNİYET ANKETİ
Ankete Katıl
Yeni Web Sitemiz Hakkında Görüşleriniz
Ankete Katıl
SERTİFİKALAR
LİNKLER
LİSANSLI DEPOCULUK PROJEMİZİN GZFT- (SWOT) ANALİZİ TOPLANTISI YAPILDI

04.07.2017 tarihinde  Borsamız, On dokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü ve Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Tarım Ekonomisi Bölümü işbirliğince ‘Buğday ve Arpa Ticaretinde Lisanslı Depoculuk Sisteminin Yapısal ve Ekonomik Analizi ve Depolarda Kapasite Optimizasyonu’ konulu AR-GE proje kapsamında lisanslı depoculuğun güçlü, zayıf yönleri, fırsatlar ve tehditlerini belirlemek amacıyla GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit) analizi yapılmıştır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TMO, Ticaret Borsaları, lisanslı depolar, bankalar, ilgili oda,dernek, birlik ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı çalıştayda borsamız adına açılış konuşması Genel Sekreterimiz Sayın Eyüp Ş. Ömeroğlu yapıldı. Genel Sekreterimiz projemizin lisanslı depoculuk konusunda yapılan ilk proje olduğunu ve projeden elde edilecek sonuçların sektör için faydalı olacağını belirtti. Daha sonra T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Dairesi Başkanı Sayın Hakan ÇALIŞ konuşmasında bakanlığın lisasnlı depoculuk konusundaki teşviklerinden bahsederek şuana kadar şuana kadar lisanslı depo kuruluş izni alan şirket sayısının seksen,lisans alan şirket sayısınında yirmi altı adet olduğunu ifade etti. Moderetörlük görevini yapan 19 Mayıs Üniveristesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Yrd.Doç.Dr. Kerem HAZNECİ GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit) analizini nasıl yapılacağı konusunda kısa bilgi verdikten sonra katılımcıların lisanslı depoculuk ile ilgili genel görüşleri alındı.Öğleden sonraki oturumun ilk bölümünde güçlü ve zayıf yönler belirlenirken ikinci bölümde fırsatlar ve tehditler ele alındı.Güçlü yönler olarak 5300 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik ve tebliğler,lisanslı depoya konulan ürünün standardize edilmiş olması,modern depolar ve muhafaza imkanı konuları, zayıf yönlerde bürokratik işlemlerin çiftçi bazında caydırıcı oluşu, yetkili sınıflandırıcı laboratuvar ve çalışanları ile ilgili görev,yetki,istihdam sosyal haklar vb mevzuat olmayışı konusu, fırsatlar olarak ekonomide kayıt dışılığın önlenmesi, mudi finansal maliyetlerinin düşmesi konuları, tehditler olarak çeşit sayısının fazlalığı, birbirine benzer farklı kalitedeki çeşitler, ELÜS'ün Tazmin Fonunda karşılığının olmaması,Tazmin fonundaki teminat tutarının belli olmaması konularına değinildi.
 
Bugün yapılan SWOT Analizi toplantısından çıkan sonuç raporu ayrıca ilan edilecektir.
 
 
 


RESİMLER

Bu içerik 04.07.2017 tarihinde yayınlandı ve 361 kez görüntülendi.
İLETİŞİM
Macun Mahallesi 171. Sokak No:4 Yenimahalle / ANKARA
T : +90 312 327 00 00 (pbx)      F : +90 312 324 08 57      E-Mail : info@ankaratb.org.tr