Üye Girişi
ATB BİLGİ PANELİ
Mobil Linkler
ETKİNLİK TAKVİMİ
BORSAVİZYON
Borsavizyon Dergisi
ANKET
Memnuniyet Anketi
Üye Memnuniyet Anketi
SERTİFİKALAR
LİNKLER
ATB Organ Seçimleri Seçim Takvimi belli oldu

02.09.2022 / Ankara

 

ANKARA TİCARET BORSASI

ORGAN SEÇİMİ İLE İLGİLİ DUYURU

 

Ankara Ticaret Borsası organ seçimleri 05 Ekim 2022 Çarşamba günü yapılacaktır.

6353 Sayılı Kanunla değişik 5174 Sayılı Kanun’un 81. Maddesinin 5. Fıkrasında “Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, tescili ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti veya Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden, 90 gün içerisinde alınmış yetki belgesinin oy kullanma sırasında ibrazı gerekir. İbraz edilen imza sirkülerinin bir fotokopisi oy kullanılan sandık kurulu başkanına başkanına teslim edilir. Ticaret Sicil Müdürlüklerince organ seçimlerinin başladığı tarihten önceki 90 günde dahil olmak üzere oda ve borsa organ seçimlerinin yapıldığı aylarda seçim amacıyla tasdik edilen bu genelgelerden harç ve hizmet bedeli tahsil edilemez.” Hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre; Ticaret Sicil Müdürlüklerince organ seçimlerinin başladığı tarihten önceki 90 günde dahil olmak üzere oda ve borsa organ seçimlerinin yapıldığı aylarda seçim amacıyla tasdik edilen bu belgelerden harç ve hizmet bedeli tahsil edilmeyeceği,

Seçim tarihine yakın günlerde YETKİ BELGESİ’ne talebin artacağı,

Seçimin 05 Ekim 2022 Çarşamba günü yapılacağı,

Dikkate alınarak, herhangi bir aksaklığa yer verilmemesi için,

  1. 05 Temmuz 2022 Salı gününden itibaren alınan belgelerin geçerli olacağı,
  2. Duyurunun ilan edildiği tarihten, 05 Ekim 2022 Çarşamba günü de dahil olmak üzere Cumartesi ve Pazar dahil Ticaret Sicil Müdürlüğünce, seçimlerde oy kullanacağı belirtilen temsilci için YETKİ BELGESİ düzenlenebileceği,

Hususları Ankara Ticaret Borsası Üyelerine duyurulur.


Yayın Tarihi : 02.09.2022 / Okunma Sayısı : 558
İLETİŞİM
Macun Mahallesi 171. Cadde No:4 Yenimahalle / ANKARA
T : +90 312 327 00 00 (pbx)      F : +90 312 324 08 57      E-Mail : info@ankaratb.org.tr