Üye Girişi
ATB BİLGİ PANELİ
Mobil Linkler
ETKİNLİK TAKVİMİ
BORSAVİZYON
Borsavizyon Dergisi
ANKET
Memnuniyet Anketi
Üye Memnuniyet Anketi
SERTİFİKALAR
LİNKLER
Hizmet Standartları Tablosu

Hizmet Standartları Tablosu
1

BORSAYA  KAYIT İŞLEMLERİ 

a) GERÇEK KİŞİLER; 
1) İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımının olduğunun  tescilini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği yada sicil tasdiknamesi
2) Onaylı ve fotograflı nüfus cüzdanı örneği
3) Noter tasdikli imza beyannamesi
4) İkametgah ilmühaberi veya tezkeresi
5) Yeni çekilmiş üç adet fotoğraf
6) Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge alınması
7) Mevzuatla istenen veya Birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler  
b) TÜZEL KİŞİLER:
1) Tescil ilanının yayınlandığı ticaret sicili gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da ticaret sicili tasdiknamesi
2) Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri
3) Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği
4) Temsilcilerin yeni çekilmiş üç adet fotoğrafı
5) Temsilcilerin ikametgah ilmühaberi veya tezkeresi
6) Tescil ilanında yayınlanmamışsa noter tasdikli ana sözleşme örneği
7) Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge
8) Mevzuatla istenen veya Birlik ya da borsalarca gerekli   görülecek diğer belgeler  
2 ÜYE AİDAT TAHSİLATI HİZMET BEDELİ YOK
3
KAYIT VE YILLIK ADİDAT
DERECE KAYIT  ÜCRETİI  &  YILLIK AİDAT
FEV. DERECE 2.000.TL
1. DERECE 1.250 TL
2.DERECE 1.000 TL
3.DERECE 1.000 TL
4.DERECE 1.000 TL
5.DERECE 1.000 TL
4 ÜYELİK KAYDINDA 
DEĞİŞİKLİK 
YAPMA
1) Dilekçe HİZMET BEDELİ YOK
2) Değişikliğe ilişkin esnaf sicil/ticaret sicil gazetesi sureti
5
   
BORSA ÜYELİK 
KAYDININ 
SİLİNMESİ
1)  Dilekçe HİZMET BEDELİ YOK
2) Kaydın kapandığına dair bağlı bulunduğu vergi dairesi yazısı yada esnaf sicil/ticaret sicil gazetesi sureti
6 BORSA SİCİL 
KAYIT SURETİ 
VERİLMESİ
1) Dilekçe 150,-TL
7 TESCİL İŞLEMLERİ 1) Fatura / Müstahsil belgesi Tescil Oranı: Binde 2
Tesc.Ücr.Tavanı:  2.000,-TL
8 YERLİ MALI BELGESİ  1) Dilekçe
2) Kapasite raporu
3) Gıda Sicil Belgesi
4) Gıda Üretim Belgesi
5) Sanayi Sicil Belgesi
500,-TL
        Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması, hizmet bedelleri dışında ücret istenmesi durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müraacat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri  
MUAMELAT BİRİMİ İsim  : Eyüp Şenol Ömeroğlu    
  Unvanı: Genel Sekreter
Adres                 :

Macun Mah. 171 Sokak No:4 Yenimahalle / Ankara

Adres : Macun Mah. 171 Sokak No:4 Yenimahalle / Ankara   
Tel                      : 0312- 327 00 00 Tel      : 0312- 327 00 00
Faks                   : 0312- 324 08 57 Faks   : 0312- 324 08 57
E-Posta             :                 info@ankaratb.org.tr

Yayın Tarihi : 14.07.2014 / Okunma Sayısı : 8,348
İLETİŞİM
Macun Mahallesi 171. Cadde No:4 Yenimahalle / ANKARA
T : +90 312 327 00 00 (pbx)      F : +90 312 324 08 57      E-Mail : info@ankaratb.org.tr