Üye Girişi
ATB BİLGİ PANELİ
Mobil Linkler
ETKİNLİK TAKVİMİ
BORSAVİZYON
Borsavizyon Dergisi
ANKET
Memnuniyet Anketi
Üye Memnuniyet Anketi
SERTİFİKALAR
LİNKLER
ATB Başkanı Yavuz, 36. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Kongresi`ne katıldı

10.05.2022 / Ankara

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz, ATO Congresium’da gerçekleştirilen Sosyo-Ekonomik Boyutu ile İş Sağlığı ve Güvenliği konulu konferansa katılarak açılışında konuşma yaptı.

36. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası çerçevesinde düzenlenen kongreye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Muhittin Bilge, konfederasyon ve sendika başkanları katıldı.

ATB Başkanı Yavuz konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

İki yılı aşkın bir süredir insanlık tarihinin önemli geçiş dönemlerinden birisini hep beraber yaşıyoruz. Covid-19 virüsünün yol açtığı pandemi, insanlığı görünmeyen, sınır tanımayan bir düşmanla karşı karşıya bıraktı.

Pandemi döneminde ülkelerin birinci önceliği, vatandaşlarının sağlığını koruyucu tedbirleri almak ve uygulamak oldu. İkinci öncelik ise ekonomilerde çarklarının dönmesini devam ettirmek ve istihdamı korumaktı.

Yaşadığımız bu zorlu süreçte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Bakanlarımız ile birlikte çalışarak, günlük hayatımızda ve işyerlerinde alınacak önlemleri belirledik. Alınan tedbirleri işletmelerimizde kararlı bir şekilde uyguladık.

Çalışanlarımızın sağlığını korumak ve salgın dönemini kayıpsız atlatmak için gayret gösterdik, göstermeye devam ediyoruz.

Pandemi sürecinin en etkili kurumlarından birisi de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız oldu. Korona Virüs salgınının ülkemizde ortaya çıkmasıyla birlikte Bakanlığımız, Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını yumuşatarak hızlı bir şekilde devreye aldı.

Kısa çalışma uygulaması, işletmelerimizin ve çalışanlarımızın önemli bir bölümünün sıkıntılarını azalttı. İstihdamın korunmasına büyük destek verdi.

Pandemi sürecinde Bakanlığımızın bütün birimleri, çalışanları ile birlikte işletmeleri desteklemek için gece gündüz demeden çalıştı.

Bu vesileyle kendilerine çok teşekkür ediyorum.

Güvenlik kültürünü içselleştirmemiz gerekiyor

İş kazaları ve meslek hastalıkları sadece ülkemizde değil küresel boyutta çalışma hayatının en temel sorun alanlarından birisi. Bu konuda son yıllarda Bakanlığımızca yapılan düzenlemeler ve yürütülen faaliyetler neticesinde önemli gelişmeler kaydettik.

2012 yılında yasalaşan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuatımız;

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün bu alandaki temel düzenlemesi olan İş Sağlığı Güvenliği ve Çalışma Ortamına ilişkin 155 sayılı sözleşmesi ile Avrupa Birliğinin 89/391 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Çerçeve Direktifine ve bu alandaki müktesebatına tam uyumludur.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile birlikte hem mevzuat hem de anlayış değişikliği olarak yeni bir döneme girdik. Ancak şunu açıkça ifade etmeliyim ki hedeflediğimiz noktaya ulaşmak için önümüzde daha alınacak çok yol var. 

Çalışanlarımıza karşı en önemli borcumuzun, onları bütün risklere karşı korumak olduğu bilinciyle, iş kazası ve meslek hastalıklarının mümkün olabilecek en düşük seviyeye indirmek istiyoruz. İş kazaları ve meslek hastalıklarının sadece yasal düzenlemeler ve uygulanacak yaptırımlar ile önlenemeyeceğini tecrübelerimiz bize göstermektedir.

Asıl önemli hususun, günlük yaşantımızda ve işyerlerimizde herkesin güvenlik kültürünü içselleştirmesi ve buna uygun davranması olduğuna inanıyoruz.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak iş sağlığı ve güvenliği konusunun, çalışma hayatının en önemli alanlarından biri olduğunu değerlendiriyoruz. Üretim sürecinde işçi ile işverenin birbirinin ayrılmaz parçası olduğunu sürekli ifade ediyoruz. İşverenler olarak işçi kardeşlerimizi üretim ortağımız olarak kabul ediyoruz. Tüm çalışanların insana yakışır çalışma koşullarında istihdam edilmesini önemsiyoruz.

Tehlikeli ve çok tehlikeli birçok meslekte, mesleki yeterlilik belgesi zorunlu oldu

Bize göre iş sağlığı ve güvenliği alanında en ufak bir ihmal ve tedbirsizlik nedeniyle çalışanların ruhsal ve bedensel olarak zarar görmesi kabul edilebilecek bir durum değildir. Bu bağlamda Bakanlığımızın “önlemek ödemekten daha ucuz ve insanidir” anlayışına tereddütsüz iştirak ediyoruz.

Bugüne kadar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan bütün çalışmalarda aktif bir şekilde yer aldık. İş Sağlığı ve Genel Müdürlüğünün katkılarıyla; Odalarımız ve Borsalarımız ev sahipliğinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdik. Ortak projeler uyguladık.

Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı ile uygulama sorunlarının değerlendirildiği seminerler düzenledik. Pandemi sebebiyle ara verdiğimiz bilgilendirme toplantı ve seminerlerini Bakanlığımızın katkılarıyla önümüzdeki dönemde tekrar düzenlemek istiyoruz.

Burada bir hususa özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Tehlikeli ve çok tehlikeli birçok meslekte, mesleki yeterlilik belgesi zorunlu oldu.

Mesleki yeterlilik ve bunun belgeli hale getirilmesi, iş dünyasının uzun yıllarca talep ettiği bir konuydu. Mesleklerin belgeli hale gelmesinin iş kazalarını önemli ölçüde azaltacağına ve verimliliği artırarak işletmelerimizin dolayısıyla ülkemizin rekabet gücünü yükselteceğine inandık.

Mesleki yeterlilik, sadece işveren değil işçi kuruluşlarının da büyük destek verdiği bir alan oldu. İşçi ve işveren kuruluşları, mesleki yeterliliğe sahip çalışan sayısının artırılması için, işçileri bilinçlendirerek, belgelendirme merkezleri kurarak önemli fonksiyon icra ettiler.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak üyelerimize mesleki yeterlilik konusunda destek olmak amacıyla, sınav ve belgelendirme yapan TOBB Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi MEYBEM’i   kurduk.

MEYBEM inşaat, metal, makine, otomotiv ve asansör sektörlerinde, 35 farklı alanda mesleki yeterlilik çalışmaları yürütmektedir. Bu kapsamda yerelde MEB’e bağlı meslek liseleri, mesleki eğitim merkezleri ve oda-borsaların eğitim merkezlerinde sınavlar yapmaktadır.

2016 yılının başından bu yana MEYBEM tarafından 120 bin çalışan mesleki yeterlilik sınavlarına alındı ve başarılı olan yaklaşık 100 bin kişi mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazandı.

Biz iş sağlığı ve güvenliği alanındaki çalışmalarda ve yasal düzenlemelerde tepkisel yaklaşımlardan, işvereni her türlü sorumlu tutan ve cezalandıran bir anlayıştan mutlak suretle kaçınılması gerektiğini düşünüyoruz.

İş sağlığı ve güvenliğinin işçi, işveren ve kamu kesimi tarafından birlikte yürütülmesi gereken bir sistem ve genel güvenlik kültürü meselesi olduğuna inanıyoruz.

TOBB olarak iş birliğine gönülden açığız

Geçmiş birikimlerinizle çalışma hayatının sorunlarını ve bunlara ilişkin çözümleri çok iyi biliyorsunuz. Bakanlık görevine başladığınız günden itibaren sosyal diyaloğa büyük önem verdiniz. Birikim ve sosyal diyalog merkezli yaklaşımınızla çalışma hayatının sorunlarını çözüme kavuşturacağınıza inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde, sizin öncülüğünüzde iş sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra toplumun tüm kesimlerine güvenlik kültürü kazandırmaya yönelik faaliyetlere ağırlık vermeliyiz.

Ana sınıfından başlayarak eğitim-öğretim sürecinin her safhasında güvenlik kültürüne yönelik eğitim programlarını birlikte hazırlamalı ve uygulamalıyız. Sahaya yansıyan sorunları ve ihtiyaçları belirleyerek mevzuatta yapılması gerekli değişiklikleri Bakanlık ve sosyal taraflar olarak birlikte ortak akılla gerçekleştirmeliyiz.

Teşvik edici, özendirici ve iyileştirici mekanizmaları geliştirmenin yollarını birlikte araştırmalı, geliştirmeli ve uygulamaya koymalıyız. TOBB olarak işletmelerimize ve işçilerimize faydası dokunan bütün projelerde yer almaya hazırız, iş birliğine gönülden açığız.

 RESİMLER

Yayın Tarihi : 10.05.2022 / Okunma Sayısı : 50
İLETİŞİM
Macun Mahallesi 171. Cadde No:4 Yenimahalle / ANKARA
T : +90 312 327 00 00 (pbx)      F : +90 312 324 08 57      E-Mail : info@ankaratb.org.tr