Üye Girişi
ATB BİLGİ PANELİ
Mobil Linkler
ETKİNLİK TAKVİMİ
BORSAVİZYON
Borsavizyon Dergisi
ANKET
Memnuniyet Anketi
Üye Memnuniyet Anketi
SERTİFİKALAR
LİNKLER
ATB Başkanı Yavuz, 21. Kamu Kalite Sempozyumu`na katıldı

13.04.2021 / Ankara

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz, videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen ‘21. Kamu Kalite Sempozyumu’na katılarak açılışında bir konuşma yaptı.

ATB Başkanı Yavuz burada yaptığı konuşmada, kamu yönetiminde değişim kolay olmadığını vurguladı, “kamuda reform yapabilmek için sadece mevzuat değişiklikleri yeterli gelmiyor. Mevzuat değişikliği ile birlikte nitelikli insan kaynağına ve hizmet odaklı çalışma anlayışına ihtiyaç duyuluyor. Dolayısıyla kamu yönetiminde değişim kolay olmuyor, zaman ve sabır istiyor” dedi.

ATB Başkanı Yavuz, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

Kamu-özel sektör istişaresine geçmişten çok daha fazla ihtiyacımız var

Kamu yönetiminde değişimin bir diğer unsuru ise istişare ve ortak akıl. Değişim esnasında, değişimden etkilenecek kesimleri dinlemek, onlarla istişare etmek ve ihtiyaçları doğru analiz ederek, doğru politika ve stratejileri tasarlamak büyük önem kazanıyor.

Bu noktada da TOBB gibi çatı kuruluşların ve Oda-Borsalar gibi meslek örgütlerinin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. TOBB olarak gerek birçok kurul ve komisyonda gerekse de strateji belgeleri ile eylem planlarının hazırlanmasında ve hayata geçirilmesinde kamu kurum ve kuruluşları ile yakından çalışıyoruz.

Birçok farklı kanaldan kamu ile iletişim kuruyoruz. Geçmişten bu yana tecrübeler göstermiştir ki, politika tasarımı sürecinde kamu-özel sektör istişare mekanizması ne kadar güçlü olursa, ortaya çıkan politikalar o kadar etkili oluyor. İşte bu yüzden özellikle içinden geçtiğimiz bu zamanlarda, kamu-özel sektör istişaresine geçmişten çok daha fazla ihtiyacımız var. Etkin bir istişare ve tartışma ortamı geliştirdiğimiz sürece, kamuda sağlam bir kalite anlayışını oturtmuş olacağız.

Etki analizleri ile ölçmek çok önemli hale geldi

Kamu kalite sempozyumunun bu seneki teması “geleceği şekillendirmek”. Geçmişten günümüze kalite çalışmalarına baktığımızda karşımıza çok önemli bir konu çıkıyor: Veri ve verinin analizi.

Geleceği şekillendirmek veriyi analiz etmekten geçiyor. Müşterilerin memnuniyeti, çalışanlarımızın performansı, tedarik sisteminin sürdürülebilirliği gibi pek çok analizde verilere bakıyor, verdiğimiz kararlarda veriden faydalanmaya çalışıyoruz.

Kamu tarafından sağlanan teşvik ve desteklerin etkilerini, etki analizleri ile ölçmek artık çok önemli hale geldi. Yapılan etki analizleri ile teşvik ve desteklerin aksayan yönlerini tespit edip, yeni bir tasarım yapmak mümkün hale geldi. Kamuda da bu yöndeki diğer çalışmaları ilgiyle takip ediyoruz.

Bu kapsamda gerçekleştirilen ve veri için bir çatı olarak faaliyet göstereceğine inandığımız çalışmalardan bir tanesi Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından gerçekleştirilen “Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgesi”.

Bu belge ile birlikte kamuda ve özel sektörde veriden değer oluşturmasında farkındalığın artacağını ve burada çizilen stratejilerle verinin daha önemli gündem maddesi haline geleceğini düşünüyorum. Veri çalışmalarında dikkatimizi çeken diğer bir önemli çalışma da Ticaret Bakanlığı’mızın geliştirdiği “Kolay İhracat Platformu”.

Dış ticaret gerçekleştirilirken gerek beyannameler gerek lojistik evraklar gerekse ticaretin doğasından kaynaklı birçok veri üretiliyor. Bu veriler toplu olarak incelendiğinde müthiş bir değer ortaya çıkıyor. Ticaret Bakanlığı’mız da buradaki fırsatı fark etti ve Kolay İhracat platformunu kurarak, KOBİ’lere pazar önerisi sunan Akıllı İhracat Robotu’nu özel sektörün kullanımına sundu. Akıllı İhracat robotu ile ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri kaynaklarından elde edilen yüz binlerce satır veri anlık olarak işleniyor ve KOBİ’ye özel pazar önerisi haline getiriliyor. Ben bu vesileyle buradaki fırsatı ve ihtiyacı görerek veriden değer oluşturan bu proje için Ticaret Bakanlığı’na teşekkür ediyorum.

Kamuda kalitenin anahtarı ekip olarak hareket etmekten geçiyor

Kamudaki küçük bir değişim, diğer kesimleri çok daha büyük bir şekilde etkileyebiliyor. Yine kamudaki küçük bir değişim, diğer kesimler için yol gösterici oluyor. Buradaki değişime bakarak diğer birçok paydaş kendi değişimini planlıyor. Ancak, zaman ve sabır gerektiriyor.

Tüm bunların yanı sıra insan kaynağına ihtiyaç duyuyor. Nitelikli insan kaynağı da yetmiyor, bu kaynağın birbiriyle ahenk içerisinde çalışması gerekiyor. Aslında kamuda kalitenin anahtarı ekip olarak hareket etmekten geçiyor. Ekip olarak hareket etmenin en önemli yolu ise iletişimi güçlendirmek. İşte bugün ve önümüzdeki 2 gün boyunca da kamuda yönetim kalitesini yükseltmek ve kurumsal mükemmelliğe ulaşmak için bilgi ve tecrübelerin paylaşılacağı Kamu Kalite Sempozyumunu düzenliyoruz. Bu sempozyumla tecrübenin yaygınlaşmasını, bilginin ise çoğalmasını hedefliyoruz.

 RESİMLER

Yayın Tarihi : 13.04.2021 / Okunma Sayısı : 123
İLETİŞİM
Macun Mahallesi 171. Cadde No:4 Yenimahalle / ANKARA
T : +90 312 327 00 00 (pbx)      F : +90 312 324 08 57      E-Mail : info@ankaratb.org.tr